Yrityskoulutukset

Matkalla Näkyväksi on itsetuntemusta syventävä, kokonaisvaltaista ihmisyyttä tutkiva, ja autenttisuutta tukeva koulutuskonsepti, jonka olemme luoneet yhdessä näyttelijä / vuorovaikutuskouluttaja Outi Mäenpään kanssa. Pidämme koulutuksia yrityksille, yhteisöille & yksityisille. 

Herkkyys on yhteiskunnassamme pitkään ollut kätkettynä, ja mielletty heikkoudeksi. Todellisuudessa herkkyys on kompassimme, ja etenkin vuorovaikutustilanteissa korvaamaton apu. Se auttaa meitä aidon yhteyden luomisessa – lukemaan ja ymmärtämään toisiamme paremmin. Mm. tutkija/professori Brene Brown on tehnyt uraauurtavaa tutkimustyötä herkkyyteen ja haavoittuvuuteen liittyen. Kun rohkenemme kohdata toisemme sydämestä käsin, luottamus vahvistuu. Nykypäivän hyvinvoivassa työyhteisössä inhimillisyys ja menestys kulkevat käsi kädessä.

Aitous on kiinnostavaa. Mitä enemmän rohkenemme seistä autenttisuudessamme sitä enemmän karisma nousee. Työyhteisöt koostuvat meistä ihmisistä ja inhimillisyyden on korkea aika nousta jälleen tavoitelluksi arvoksi yrityksissä. Kun ihmiset voivat hyvin, heijastuu se väistämättä yrityksen tulokseen positiivisesti. Voimavarakeskeisyys ongelmakeskeisyyden sijasta on yksi menestyvän yrityksen peruspilareista. Autenttisuus ja kuunteleva kommunikaatio toimivat uudenlaisina rakennusaineina yrityksen kasvulle. Voittajia ovat tulevaisuudessa ne, jotka ymmärtävät eettisen ihmiskäsityksen voiman ja todellisen arvon.

FB: https://www.facebook.com/matkallanakyvaksi/

Koulutus rakennetaan aina tilaajan toiveiden ja tarpeiden mukaan, mutta voi sisältää mm seuraavia teemoja:

 1. Myötätuntoinen ei. Kuinka ilmaisen rajani rakentavasti tiimissä
 2. Uskomukset ja sisäiset käsikirjoitukset oman potentiaalin sekä työhyvinvoinnin esteenä
 3. Arvostukseen pohjautuva työkulttuuri yrityksen vahvuutena
 4. Tunteva työyhteisö – ihmisyys menestystekijänä
 5. Haasteista harmoniaan – kuinka kääntää konfliktitilanteet voitoksi työyhteisössä
 6. Kuunteleva kommunikaatio voimavarana esimiestyössä
 7. Aggressio rakentavaksi voimaksi työyhteisössä
 8. Nykypäivän johtajuus, herkkyyden hyödyntäminen johtamistyössä

Koulutus voidaan toteuttaa:

 1. Koko päivän koulutuksena (5-7,5 h), tai pidemmällä aikasektorilla
 2. Puolipäiväkoulutuksena (3-4 h)
 3. Kokemuksellisena luentona (1,5-2 h)

Koulutus poikkeaa valtavirrasta läsnäoloharjoitusten, visualisaatioiden, rentoutusharjoitusten, kokemuksellisten harjoitusten, ja / tai näyteltyjen esimerkkien ansioista, jotka jättävät vahvemman muistijäljen, kuin pelkkä kuunteleminen ja on siten helpommin siirrettävissä konkreettisesti omaan arkeen.

Koulutus räätälöidään aina luottamuksella ja yhteistyössä asiakkaan tarpeiden ja toiveiden mukaan. Koulutuksiin osallistuminen ei vaadi minkäänlaisia erityistaitoja.

Kysy lisää & tilaa koulutus: nona@horselistener.eu / 040 1401181

Matkalla Näkyväksi -kouluttajat:

Outi on utelias ihmisyydestä inspiroituja ja elämästä haltioituja. Hän on kouluttanut yli kaksikymmentä vuotta rakentavaa vuorovaikutusta ja statusviestintää, sekä improvisaatiota yrityksissä ja yhteisöissä. Outi on palkittu vuosien varrella lukuisia kertoja elokuvarooleistaan ja Vuoden puhuja 2017 -gaalassa hänet palkittiin Puhuja-alan pioneeri -kunniamaininnalla. Häntä on aina kiinnostanut ihmisen mieli, käyttäytyminen, viestintä, sekä sosiaalinen neurotiede ja sosioemotionaalinen oppiminen. Hän kouluttaa tuhansia ihmisiä vuosittain eri yrityksissä ja yhteisöissä, sekä ottaa vastaan työnohjattavia. Tehdessään näyttelijän-, sekä kouluttajantyötään, hän käyttää intuitiotaan, sekä selvänäköisyyttään kaiken pohjana.

Nona on visionäärinen elämän seikkailijatar, jonka luovasti mutkitteleva elämänpolku on tarjonnut tilaisuuden tutkia ihmisyyttä laajasti. Hän on opiskellut kasvatustieteitä yliopistossa, työskennellyt mainosalalla, opiskellut holistisia hoitomuotoja, meditaatiota Intiassa, sekä hevosten herkkyyttä mm. Englannissa. Suurin opettaja Nonalle kuitenkin on ollut, ja on, elämä itse. Hän kirjoittaa, kouluttaa, pitää Sydämen puhetta -luentoja sekä toimii mentorina. Nona on tehnyt pioneerityötä siinä, kuinka puhdas läsnäolo hevosen kanssa voi toimia transformoivana tukena ihmisyyden matkalla. Lisäksi Nona tekee asiakas- ja koulutustyötä psykoterapeutti Britt-Marie Perheentuvan perustamassa Maria Akatemiassa naisen aggressio -teeman äärellä. Nonan polkua ohjaa intuitiivinen herkkyys, halu kulkea siellä, missä ei ennen ole kuljettu, alitajunnan syvätieto ja luottamus oman sydämen viisauteen.